MIJN PRIVACY VERKLARING

Identiteit
Ik ben Rudi Deinum – RDProdukties, gespecialiseerd als mensen Fotograaf. Ik sta als eenmanszaak nog niet ingeschreven in het KvK onder nummer

 Omgang met uw gegevens
Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Welke gegevens bewaar ik.
De volgende gegevens sla ik op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; data laatste contact, onze email wisseling; jouw bank gegevens; jouw BTW-nummer en jouw KvK nummer. Ook jouw sociale media accounts en pagina’s kunnen opgeslagen worden. Daarnaast bewaar ik ingevulde modelvrijgaveformulieren.

Waarom ik deze gegevens bewaar
De grondslagen waarop ik jouw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Jouw gegevens worden op geslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van jouw opdrachten, en het laten zien van mijn werk.

Welke info gebruik ik niet.
Ik sla geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor. Voorafgaand aan het publiceren van jouw beeltenis wordt hiervoor toestemming gevraagd door middel van een modelvrijgaveformulier.

Vertrouwelijkheid
Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld, tenzij je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Opslag, bescherming en duur
Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, mijn kalender en in mijn nieuwsbrief programma. Deze programma’s zijn beschermd met een gebruikersnaam/wachtwoord en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die je achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.
De foto’s worden opgeslagen op opslagmedia in mijn studio en daar beveiligd bewaard. Tevens wordt er een back-up gemaakt.

Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door gebruik van jouw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

Toestemming
Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag op slaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Portretrecht
Het belangrijkste doel van mijn bedrijf is het maken van foto’s van mensen in opdracht – zowel in mijn studio als op locaties. Mensen staan dan zeer herkenbaar op de foto. Op het moment dat er gefotografeerd wordt in opdracht van jou en ik foto’s wil gebruiken waar jij herkenbaar opstaat, dan ligt er een modelvrijgave-overeenkomst aan ten grondslag. Deze wordt tijdens of na de foto-opdracht ondertekend door de geportretteerde en geeft mij, als fotograaf en auteur van het beeld, recht om de foto te publiceren in mijn portfolio, social media en promotionele doeleinden – zowel online als gedrukt.

Als er een evenement wordt gefotografeerd, dan adviseer ik de opdrachtgevers van het evenement om in hun arbeidscontracten en reglementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken. Ik werk dan als onderdeel van het evenement en het privacy-reglement van het evenement is dan van toepassing.

Inzage
Je hebt ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van jou heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. Je krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten
Mocht je problemen hebben met de gegevens die ik van jou heb opgeslagen, dan kun je contact met mij opnemen om deze aan te passen en eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacy verklaring